Gdański Klub Morski LOK

im. gen. Mariusza Zaruskiego

Wymień dokumenty rejestracyjne jachtu

Uwaga! Zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2000 r. 
Z dniem 31 lipca 2021 r. kończy się I etap wymiany dokumentów. W związku ze zbliżającym się końcem I etapu okresu przejściowego i upływem terminu, w którym należy wymienić dokumenty wydane przed rokiem 2000, jest to możliwe z opłatą zniżkową (60 zł) i z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Wniosek o rejestrację możesz złożyć w wybranym organie rejestrującym, spośród 382 na terenie kraju. Są nimi starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu oraz PZŻ i PZMWiNW. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, ale po odbiór dokumentu należy udać się do siedziby organu – wybierz taki, do którego łatwo Ci będzie dotrzeć. Jeśli nie złożysz wniosku o rejestrację w terminie, stracisz prawo do ulgowej opłaty za rejestrację oraz możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

System REJA24:

  • e-usługi związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – wnioski można kierować drogą elektroniczną do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą;
  • na Portalu Publicznym znajdują się materiały informacyjne o obowiązujących przepisach 
    i procedurach;
  • na Platformie Szkoleniowej udostępniono instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek pływających, aktualizacji danych, a także innych usług realizowanych za pomocą systemu. 
Wymień dokumenty rejestracyjne jachtu
Przewiń na górę