Gdański Klub Morski LOK

im. gen. Mariusza Zaruskiego

Zarząd Klubu

Komandor Klubu……………………………………….….Jan Jakubowski.
V-ce Komandor d\s technicznych………………..Sławomir Wyszyński.
V-ce Komandor d\s organizacyjnych……………Ryszard Krawczyński.
Członek Zarządu Klubu, sekretarz……………….. Piotr Nowacki
Członek Zarządu Klubu, skarbnik…………………Iwona Drozdowska

Przewiń na górę